Sloven?ina
English
< Predošlá položka
Od: V.Struhár

V Liskovej odkrývajú sídlisko z doby železnej

Súkromná spoločnosť Acantha Archeology uskutočňuje predstihový výskum na príjazdovej komunikácii pre stavbu diaľnice D1 Hubová-Ivachnová, v extraviláne obce Lisková pri Ružomberku. Lokalita sa nachádza na južnom úpätí, pod významným systémom pravekých hradísk na Mníchu, ktoré skúmalo v 50. rokoch dvadsiateho storočia prof. Vlado Uhlár. Na ploche s dĺžkou približne 100 m sa systémom prieskumných sond skúma predpokladané sídlisko z doby halštatskej a laténskej. Podľa vedúceho výskumu Mgr. Jána Haruštiaka, sa bude výskum orientovať na celý priebeh budúcej komunikácie až po napojenie smerom od Likavky, severne od obce Lisková. Už prvé výkopy potvrdili, že na tomto mieste jestvovalo dávnejšie známe sídlisko púchovskej kultúry, ktorého východný okraj zachytil prof. Uhlár pred ďalšou významnou archeologickou lokalitou - Liskovskou jaskyňou. Zvyšky kolových jám, kamenné deštrukcie a estrichy pecí naznačujú tu existenciu osady z obdobia púchovskej kultúry. Tá zrejme súvisela s výšinným sídliskom Lípa, ktoré sa nachádza nad ním, v mieste terajšieho kameňolomu. Približne v tomto období (predpúchovský horizont) je doložené využívanie aj blízkej jaskyne na Mníchu a nedaľekej Liskovskej jaskyne. Z vykopávok pochádza početné množstvo keramiky, mazanice z výmazu stien drevených stavieb, z kovových predmetov jeden železný nožík sú Výskum by mal pokračovať ešte niekoľko týždňov, pričom sa očakáva objav ďalších sídliskových objektov, dodal J.Haruštiak.

Copyright © ArcheologiaSK 2022 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3