Sloven?ina
English

Letná škola experimentálnej archeológie je cyklus workshopov, tvorivých dielní a prednášok zameraných na experimentálnu a zážitkovú archeológiu, ktorý prebieha počas letných mesiacov júl a august. Za vedenia skúsených lektorov zo Slovenska, Poľska a Čiech budú prebiehať tematické aktivity zamerané na:

- architektúru praveku

- spracovanie koží

- metalurgiu medi, bronzu a železa

- výtvarný prejav praveku

- prípravu stravy v minulosti

- keramickú produkciu

- lov

- výrobu nástrojov a náradia

- textilnú produkciu a spracovanie vlny

- predhistorické náboženstvá

- štiepanie pazúrika a spravovanie kameňa

Copyright © ArcheologiaSK 2021 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3