Sloven?ina
English

Neolit

Jedným z charakteristických prejavov religiozity v stredoeurópskom mladom neolite je budovanie impozantných kruhovitých objektov, pre ktoré sa v odbornej literatúre ujal názov rondely. Spravidla sa takto nazývajú kruhovité zemné stavby so štyrmi (výnimočne s iným počtom) vchodmi, chránené masívnym valovým násypom, jednou, alebo niekoľkými priekopami a palisádami, či drevenými plotmi. Najstaršie rondely sa objavujú už v prvej polovici piateho... viac >>

21.01.2013
Copyright © ArcheologiaSK 2021 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3