Sloven?ina
English

Terénny kuriér

Súkromná spoločnosť Acantha Archeology uskutočňuje predstihový výskum na príjazdovej komunikácii pre stavbu diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Lokalita sa nachádza na južnom úpätí, pod významným systémom pravekých hradísk na Mníchu, ktoré skúmalo v 50. rokoch dvadsiateho storočia prof. Vlado Uhlár. Na ploche s dĺžkou približne 100 m sa systémom prieskumných sond skúma predpokladané sídlisko z doba halštatskej a laténskej.... viac >>

28.07.2014
Kategória: Terénny kuriér

Copyright © ArcheologiaSK 2021 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3