Sloven?ina
English

Živý pravek pod Tatrami - kultúrne dedičstvo najstarších severokarpatských civilizácií

Tohtoročná letná škola experimentálnej archeológie je súčasťou projektu INTERREG PL-SK 2014-2020  v rámci prioritnej osi "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia", špecifický cieľ "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi".

Názov mikroprojektu: „Živý pravek pod Tatrami – kultúrne dedičstvo najstarších severokarpatských civilizácií (INT/ET/ZA/0025/l/1)

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálnehio rozvoja 

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3