Sloven?ina
English

Živý pravek pod Tatrami - kultúrne dedičstvo najstarších severokarpatských civilizácií

Tohtoročná letná škola experimentálnej archeológie je súčasťou projektu INTERREG PL-SK 2014-2020  v rámci prioritnej osi "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia", špecifický cieľ "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi".

Copyright © ArcheologiaSK 2017 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3