Sloven?ina
English
< Predošlá položka
Od: Jan Chmelíček

Putujeme Velkou Moravou

Kopčany. Veľkomoravský kostolík

Studie „Možnosti využití kulturně historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace,“ vyhodnocení dotazníkového šetření mezi prázdninovými návštěvníky velkomoravských lokalit, webová stránka Putujeme Velkou Moravou v češtině a slovenštině, brožura Památky Velké Moravy a skládačka Putujeme Velkou Moravou pro žáky základních škol a rodiny s dětmi (oboje v českém a slovenském jazyce), to jsou základní výsledky dvou projektů přeshraniční spolupráce, které v loňském a letošním roce uskutečnila Centrála cestovního ruchu Jižní Morava v Brně ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava ve Zlíně a s obcí Kopčany v Trnavském samosprávném kraji.

Impulsem k zahájení práce na těchto projektech byl ohlas loňského 1150. výročí příchodu svatých Konstantina a Metoděje na Moravu a velký počet náboženských, kulturně společenských i poznávacích aktivit s tímto výročím spojených. Ukázalo se, že samo téma – několik desítek let existence Velké Moravyjako prvního státního útvaru západních Slovanů – nebylo z povědomí široké veřejnosti ani odborných kruhů zcela vymazáno. Naopak, jubileum samo i události s ním spojené vyvolaly znovu diskuse a zájem o vše, co s velkomoravskou „epizodou“ našich dějin na sklonku prvního milénia souviselo.

PhDr. Viera Drahošová z múzea v Skalici pred kostolíkom v Kopčanoch

Pro partnery dvou projektů, podpořených z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR,  nebyly podstatné polemiky o ideologických východiscích někdejších velkomoravských archeologických výzkumů, jež zaznívaly mezi moderními historiky. Pro centrály cestovního ruchu bylo podstatné, že Velká Morava byla nade vši pochybnost prvním raně státním útvarem na tomto území, sehrála během devátého století významnou roli v rámci dějin střední Evropy. Z mocenského experimentu „slovanských barbarů“ se vyklubal státní útvar, jehož model se stal vzorem pro nové státy střední Evropy a zpracované a zpřístupněné výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů jsou důkazem osobité hmotné kultury. Vypovídají mnohé o životě na některých velkomoravských. To vše je dostatečným důvodem k rozvoji poznávací turistiky v lokalitách, pro něž se například v českých dějinách nenašlo mnoho místa, ačkoli – řečeno s historikem Dušanem Třeštíkem - Velká Morava byla jediným obdobím dějin, kdy tento region byl skutečně světový. Pro obyvatele Moravy a západního Slovenska, zejména pro nejmladší generaci, patří navíc poznávání významných míst velkomoravské minulosti k důležitým prvkům upevňování jejich vztahu k domovu.

Archeopark Mikulčice

Cílem prvního z přeshraničních projektů bylo zmapovat reálný turistický potenciál velkomoravských památek, uskutečnit průzkum jejich turistické infrastruktury, uspořádat dotazníkové šetření mezi návštěvníky těchto lokalit s cílem zjistit jejich priority, požadavky, způsoby dopravy a další skutečnosti, významné pro zvyšování úrovně služeb a vřazení těchto lokalit mezi stále frekventovanější turistické cíle. Výsledky těchto studií byly na sklonku loňského roku prezentovány představitelům veřejné správy, muzeí a organizací cestovního ruchu na workshopu v Hodoníně, kde byla představena také první turistická publikace se současnou turistickou nabídkou velkomoravských lokalit všech tří sousedících krajů – Památky Velké Moravy/Pamiatky Velkej Moravy. Workshopu se za slovenskou stranu zúčastnili například dr. Peter Baxa, odborný garant archeologického výzkumu kopčanského kostela sv. Martigy Antiochijské, dr. Marcel Behro z Krajského úřadu Trnavského samosprávného kraje, ředitelka Záhorského muzea ve Skalici dr. Viera Drahošová a další hosté.

Archeopark Modrá

Z jednání vzešla řada doporučení pro další zlepšení nabízených služeb, dopravní dostupnosti atd.

Letos práce na tématu pokračovala soustředěním na propagaci velkomoravské tematiky se zaměřením na školy, mládež ve školním věku a na rodiny s dětmi.  Během první poloviny roku vznikla publikace Putujeme Velkou Moravou s mapkou pro učitele a žáky základních škol i pro rodiče, ilustrovaná záložka do učebnic s mapkou velkomoravských lokalit a upozorněním na web www.velka-morava.eu. Ilustrovaný dvojjazyčný webový portál byl spuštěn v polovině května. Je to platforma, umožňující – poprvé v historii – společnou prezentaci velkomoravských lokalit „pod jednou střechou.“

Pohansko. Veľkomoravskí kováči
Pohansko. Expozícia slovanskej architektúry

Zájemce na ní najde obsáhlý exkurz historií Velké Moravy (z pera doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc.), informace o 21 významných místech v ČR a SR s velkomoravskou minulostí a podrobné údaje o šesti vybraných lokalitách, které jsou vybaveny turistickou (muzejní) infrastrukturou. U každé z nich (Znojmo, Pohansko, Mikulčice, Kopčany, Staré Město, Modrá) najdou návštěvníci webového portálu stručnou informaci o historii, o návštěvnickém provozu (jak je otevřeno, kontakty), o nabídce (Co uvidíte) i o nejlepším způsobu dopravy na místo (jak se k nám dostanete). Nechybí ani rubriky informující o speciálních pořadech pro školy, pro rodiny s dětmi a návrhy na výlety do okolí – nejen za velkomoravskými cíli. Samozřejmostí je také fotogalerie z každého místa i kalendárium, přinášející aktuální přehled dění v místě.

V skanzene na Pohansku sa pravidelne konajú historické festivaly
Mikulčice. Veľkomoravská expozícia

V posledním květnovém týdnu uspořádala Centrála cestovního ruchu Jižní Morava seminář/exkurzi učitelů dějepisu ze všech tří krajů na velkomoravské lokality s cílem upozornit je na možnosti alternativního doplnění výuky dějin Velké Moravy přímo na místě. 

„Poznávání významných míst naší velkomoravské minulosti a seznamování s výsledky archeologického bádání na Moravě i na Slovensku má podle nás šanci stát se jedním z významných směrů poznávací turistiky na našem území. Věřím, že oba projekty zahájily novou etapu spolupráce všech zainteresovaných míst na obou stranách česko-slovenské hranice, a že se nám brzy podaří získat potřebnou podporu k postupnému rozšíření společné prezentace o další místa nejen na Moravě, ale i na Slovensku, ať už je to Chotěbuz-Podobora, Bojná, Bratislava, Děvín, Moravany nad Váhom-Ducové, Olomouc, Pobedim nebo Nitra,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzana Vojtová.

Mikulčice. Prezentácia odkrytej veľkomoravskej architektúry

Text a foto: PhDr.Jan Chmelíček

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3