Sloven?ina
English
Kategória: Reportáže-Zahraničie
Od: A.Námerová

Výstava: Ve stínu Olympu. Řecko a svět Keltů

Hlavné informácie: www.nm.cz

Adresa: Vinohradská 1, Praha 1, 110 00

Otváracia doba: 10:00 – 18:00 Vstupné: 80/40 Kč

Už od 20.12.2012 do 3.3.2013 je sprístupnená zaujímavá archeologická výstava Národného múzea v Prahe. Expozícia je nazvaná Ve stínu Olympu: Řecko a svět Keltů (preklad autora - V tieni Olympu: Grécko a svet Keltov). Výstava vznikla v rámci projektu „Archeologie na dosah“. Doprevádzajú ju aj sprievodné podujatia – cyklus prednášok. Presné dátumy a prednášajúcich môžete nájsť na internetovej stránke národného múzea, alebo na internetovej stránke Archeológie na dosah - www.archeologienadosah.cz/naki/vystava;

Výstava má návštevníkom priblížiť ako sa žilo v 6. – 4. storočí pred Kr. v Grécku a v Českej republike. Zameriava sa na život, výzor domu a odevu v dnešnom ponímaní tzv. strednej spoločenskej triedy. Nejde teda o prezentáciu tzv. elít spoločnosti. Poukazuje na rozdielnosti napríklad v odeve Keltov a Grékov, je možné vidieť, aké boli predmety dennej potreby týchto dvoch kultúr  a ako sa vzájomne ovplyvňovali. 

Nájdete tu ukážku gréckeho príbytku v reálnej veľkosti, podľa pôdorysu domu z antického mesta Olynthos z 5. storočia pred Kr.. V jeho interiéry sa nachádza rekonštrukcia kuchyne,  taktiež je tu zrekonštruovaná vaňa podľa skutočného archeologického nálezu. Určite Vám neunikne ani miestnosť pre ženy – tzv. Gyneikon, kde je názorná ukážka pradenia textilu, je tu uložená napr. aj lampička pre osvetlenie miestnosti a rekonštruovaný ženský odev. V blízkosti Gyneikonu sa nachádza miestnosť pre prijímanie návštev – tzv. Andron . Inštalovaná je tu ozdobná mozaika. V inej časti výstavy je čiastočná rekonštrukcia keltského domu. Opäť je tu ukážka keltského ženského odevu a mužského, tkáčskeho stroju. V tejto miestnosti sú umiestnené i vitríny s nálezmi keltských militárií, ale aj ukážky keramiky denného použitia.

V ďalšej miestnosti sú vo vitrínach prezentované archeologické nálezy – predmety dennej potreby(vázy, misky, lampičky a pod), ale ja terakotové sošky, či známy stierač nečistôt a potu – tzv. strigilis. Vystavované exponáty patria zväčša národnému múzeu v Prahe, sú tu aj zapožičané nálezy zo Západočeského múzea v Plzni. Dôležitá z hľadiska zamerania celej výstavy je jedna z vitrín, ktorá obsahuje nálezy nájdené na území Českej republiky, pochádzajúce zo stredomorskej oblasti. Sú v nej umiestnené staršie, ale aj úplne nové nálezy, ktoré ešte neboli doteraz prezentované verejnosti. Na stenách sú mapy s naznačením územia jednotlivých etník, ako aj ďalšie náučne texty pre návštevníkov.

Organizátori výstavy mysleli aj na slabozrakých a nevidomých návštevníkov. Pre nich, ale aj pre ostatných návštevníkov je určená tzv. haptická cestička. Tú si však môžu samozrejme vyskúšať aj ostatní návštevníci. Pripravený je tiež katalóg v Braillovom písme. Táto expozícia je určená pre deti, ale aj dospelých, no môže poslúžiť aj k základnej príprave na niektoré predmety vysokoškolského študenta. Pokiaľ zavítate v najbližšom čase do hlavného mesta Česka, určite si ju nenechajte popri iných povinnostiach ujsť.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3