Sloven?ina
English

S

Sedliacka Dubová (okr. Dolný Kubín), poloha Žiar

dat.: halštat, latén, neskorý stredovek

Smolenice (okr.Trnava), poloha Molpír

dat.: mladšia doba bronzová, halštat, veľkomoravské obdobie,11. stor.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3