Sloven?ina
English
Kategória: Reportáže-Slovensko
Od: V.Struhár

V Poprade sprístupnili časť mobiliára kniežacej hrobky

Medailón s portrétom cisára Valensa

V Popradskom múzeu sprístupnili časť nálezov z unikátnej kniežacej hrobky z prelomu 4.-5. storočia, ktorá sa našla v miestnej časti Matejovce v roku 2006. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 17.júla 2013 a predchádzala jej odborná prezentácia výsledkov výskumu z rokov 2008-2012. Po úvodnom predstavení histórie nálezu vedúcim výskumu Dr. Karolom Pietom, prezentovali svoje čiastkové závery odborníci z Nemecka a Slovenska, ktorí tvoria časť medzinárodného vedeckého tímu. Účastníkov najviac zaujali trojrozmerné modely hrobky a jej mobiliáru, ktoré umožňujú pomerne detailne popísať rozmiestnenie jednotlivých komponentov, ako aj pravdepodobný priebeh vykradnutia hrobky. Úplne jedinečným je najmä drevené ležadlo, ktoré bolo zdobené strieborným plátovaním a potvrdzuje jednoznačne antické vplyvy v germánskom prostredí. Podľa vyjadrenia vedúceho výskumu bolo celkovo sprístupnených len okolo 200 kg nálezov, pričom zvyšných 1,8 tony dreva a iných artefaktov by sa po konzervácii a spracovaní v Nemecku malo vrátiť na Slovensko do roku 2016. Podľa neoficiálnych informácií sa priamo v objekte Podtatranského múzea pripravuje podzemná expozícia, kde by mala byť kompletná hrobka prezentovaná.

Súčasťou expozície sú okrem originálov nálezov, medzi nimi najmä časti nábytku a drobných artefaktov, tiež veľkoplošné postery dokumentujúce výskum a laboratórne spracovanie tohto unikátneho nálezu. Ťažítkom je predovšetkým náznaková rekonštrukcia hrobky v mierke 1:1 s rozmiestnením jednotlivých pamiatok, medzi ktorými dominuje sústružený stôl, honosné drevené ležadlo či bronzová situla na stolovanie. Celkový obraz historických súvislostí potom dopĺňajú nálezy severoakrpatskej skupiny z územia Spiša a Liptova, ktoré dokladajú intenzívne germánske osídlenie na počiatku doby sťahovania národov v horských oblastiach Západných Karpát.

Vedúci výskumu Dr.Pieta s riaditeľom AU SAV v Nitre M.Ruttkayom na vernisáži
3D model kniežacej hrobky
Rekonštrukcia vnútornej komory
Pohľad na hrobku zhora
Drobné nálezy z hrobky
Muž z Popradu
Rozmiestnenie nálezov pomocou GIS
Hracia doska
Sústružený stôl
Zlaté spony z okolia Popradu
Hrniec severokarpatskej skupiny
3D rekonštrukcia dreveného lôžka
Bronzová situla z picieho servisu a stolček vykrádačov hrobky
Detail na stôl s lôžkom

Autorské práva k uvedeným 3D modelom a GIS-obrázkom patria nemeckej inštitúcii Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloß Gottorf, Schleswig.

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3