Sloven?ina
English

Archeopark LIPTOVIA - projekt živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier

Archeopark je najmodernejšou formou prezentácie archeologického a historického kultúrneho dedičstva v prírode. Na rozdiel do archeoskanzenov, ktoré sa spravidla budujú priamo na miestach archeologických objavov, archeopark je umelo vybudovaný areál. Všetky objekty a reálie však vychádzajú z konkrétnych nálezových situácií a pri ich konštrukcii sa uplatňujú aj pôvodné technologické postupy. Združenie EXARC v súčasnosti zastrešuje takmer 200 takýchto archeoparkov vo viac ako 30-tich krajinách Európy s návštevnosťou rádovo v desiatkach tisíc ľudí ročne. Návštevníci sa tu interaktívnou formou môžu zoznámiť s dobovým životom a pravekými technológiami: vyskúšať si prípravu stravy, tkanie odevov, výrobu keramiky, metalurgiu kovov, výrobu mincí, prácu s kamennými sekerami a inými pravekými nástrojmi, alebo mletie obilia. Rôzne aktivity tak ponúkajú v kombinácii s atraktívnym prostredím nezabudnuteľné zážitky pre všetky kategórie záujemcov. Sú zároveň prezentáciou  remeselníckej a technickej zručnosti našich predkov a kontinuity ľudových, náboženských, národných a kultúrnych tradícií. Tieto aktivity sú často podporované aj rôznymi domácimi a medzinárodnými inštitúcií, ktoré sa zaoberajú prezentáciou svetového kultúrneho dedičstva. Archeopark je tak miestom, kde sa prelína tzv. experimentálna archeológia, ktorá pokusne overuje praveké výrobné postupy s tzv. experienciálnou (zážitkovou) archeológiou.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG PL-SK 2014-2020, Prioritná os: "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia", špecifický cieľ: "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi", názov projektu: "Živý pravek pod Tatrami - kultúrne dedičstvo najstarších severokarpatských civilizácií" v období 06/2017 - 05/2018.

Vizualizácia parku s legendou

Archeopark Liptovia - je projekt živej pravekej osady, ktorá sa buduje južne od obce Partizánska Ľupča, v malebnom podhorskom prostredí na úpätí Nízkych Tatier. Už v 13. storočí sa v neďalekej Ľupčianskej doline a na Magurke ťažilo a ryžovalo zlato, neskôr najmä striebro a antimón. Na ploche 5,5 ha tu postupne vyrastie komplex drevených stavieb, ktorý chronologicky dokumentuje osídlenie Slovenska od paleolitu až po slovanské obdobie. Areál je rozdelený do dvoch samostatných častí. V prednej časti budú stáť paleolitické stany, domy a chaty z doby kamennej až z obdobia sťahovania národov, tkáčska dielňa, studňa, sýpka, chlievy pre zvieratá, hrnčiarska dielňa, mincovňa a vyhliadková veža. V okolí budú jednoduché políčka na ktorých sa budú pestovať dobové plodiny, nebudú chýbať ani živé zvieratá. Zadná časť areálu sa využije na letné tábory, festivaly, chov zvierat a pod. V budúcnosti by sme chceli zrekonštruovať kniežaciu mohylu z doby bronzovej, v ktorej by bola expozícia praveku. Súčasťou ponuky bude aj predaj rôznych suvenírov, publikácií a replík archeologických nálezov. Celý areál tak poskytne množstvo príležitostí na rôzne programové podujatia, festivaly a prezentácie pre široké spektrum návštevníkov s celoročnou prevádzkou. Takto komplexne koncipovaný projekt je v rámci Slovenska doteraz ojedinelý a sme presvedčení, že sa stane nielen významnou turistickou atrakciou Liptova, ale nájde tiež odozvu ďaleko za hranicami.  

Občianske združenie

Občianske združenie s  názvom Archeopark Liptov o.z. združuje všetkých záujemcov a prispievateľov, ktorí majú záujem podieľať sa na budovaní tohoto unikátneho konceptu. Uplatnenie tu nájdu všetci, ktorí sa zaujímajú o históriu, dávno zabudnuté technológie, dobrodružstvo, prírodu, národné tradície a majú chuť aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, či už sú to jednotlivci, študenti, ale tiež rodiny s deťmi. Finančné náklady na takýto projekt sú značné, takže akákoľvek hmotná aj nehmotná pomoc je vítaná. Pre našich spolupracovníkov budeme pravidelne usporadúvať rôzne workshopy, prednášky a návštevy významných pamiatok na území Slovenska aj v zahraničí. Vyskúšať si môžu prácu s drevom, slamou, hlinou, kameňom ako aj tavbu kovov, alebo využiť svoje výtvarné cítenie pri výzdobe objektov. Návrat ku prírode, ku zvykom a tradíciám našich predkov je najlepšou prevenciou aj liečbou proti nástrahám pretechnizovanej civilizácie.

Kontaktné údaje

Archeopark Liptov o.z.

Nám.Slobody 1859/5

034 01 Ružomberok

IČO: 42389160

DIČ: 2024152713

IBAN: SK6811000000002945460443

mail:  info@archeoparkliptovia.sk

www.archeoparkliptovia.sk

www.facebook.com/archeopark.liptovia

tel.: 00421 917 213 999

Vizualizácia

Realizované s finančnou podporou

Kooperujúci partneri

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3