Sloven?ina
English

Eneolit

Kultúra Vinča, alebo tiež Vinča-Turdaş patrí medzi najvýznamnejšie archeologické kultúry na Balkáne. Kultúra, ktorá sa rozvíjala v období rokov 5500-4200 BC, dosiahla vysokú ekonomickú a organizačnú úroveň, okrem iného aj vďaka introdukcii technológie spracovania medi, ktorá sa z Balkánu rozšírila aj do oblasti Karpatskej kotliny. Jedným z najtajomnejších odkazov tejto dunajskej civilizácie zostáva dodnes tzv. vinčianske scriptum, ktoré je... viac >>

03.08.2013

Archeológia je fascinujúca veda v tom smere, že neustále prináša nové prekvapenia týkajúce sa histórie ľudstva. Niekedy si kolegovia myslia, že ich už nič nemôže prekvapiť a práve vtedy dochádza k zásadným archeologickým objavom. Takým objavom bol aj nález malého sídliska z neskorej doby kamennej v kopcoch nad Banskou Bystricou. Tento nález vnáša svetlo do dejín osídľovania horských a podhorských oblastí v okolí mesta.viac >>

05.02.2013
Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3