Sloven?ina
English

Paleolit

Na základe doterajších poznatkov sídlili na území Slovenska ako prví neandertálci, a to v období posledného zaľadnenia. Na najnižšom stupni vývoja ľudskej spoločnosti bol veľmi úzky vzťah človeka k prírodnému prostrediu. K hlavným zdrojom obživy neandertálcov patril lov, ktorý v moustérienskej a micoquienskej kultúre už predstavuje organizovanú záležitosť. Súviselo to so zdokonalením kamenných nástrojov a zbraní – úštep je jemnejšie tvarovaný... viac >>

29.04.2018

Slovensko už v strednom paleolite osídlili prví známi obyvatelia – pravekí ľudia neandertálskeho typu. Človek neandertálsky (Homo neanderthalensis KING, 1864) je predmetom celosvetového výskumu už od svojho objavu v roku 1856 v údolí Neandertal (pôvodne písané ako Neanderthal) pri Düsseldorfe v Nemecku. Tento vyhynutý ľudský druh zanechal o svojej prítomnosti množstvo dôkazov, či už v podobe kostrových zvyškov, nástrojov alebo zvyškov... viac >>

08.06.2016

Bumerang je jednoduchý drevený nástroj, ktorý v nás asociuje lov na diaľku. Pri správnej technike hádzania sa dokáže po zasiahnutí cieľa vrátiť späť do rúk manipulátora. Podľa tradičných predstáv je spájaný s pôvodnými obyvateľmi Austrálie, používajú ho však aj mnohé africké kmene a indiáni v Amerike. Málokto však vie, že najstarší bumerang na svete sa nenašiel v Austrálii, ale v jaskyni Obłazowa, ktorá sa nachádza v poľských Pieninách, v... viac >>

07.03.2013

Erotika, sex, láska – témy, s ktorými sa vďaka médiám stretávame takmer denne. Napriek tomu, že sú súčasťou ľudskej prirodzenosti, stále existujú oblasti, ktoré sú málo prebádané. Týka sa to tiež histórie sexu a sexuality v počiatkoch ľudskej kultúry. Práve vďaka archeologickým nálezom dnes vieme, že nielen sex, ktorý je starý ako ľudstvo samé, ale tiež sexualita a erotika zohrávali v živote človeka dôležitú úlohu už v dobe kamennej.viac >>

12.02.2013
Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3