Sloven?ina
English

Pokyny pre autorov

Portál Archeoloógia SK je vzdelávací portál určený pre širokú verejnosť. Príspevky by preto mali mať vedecko-populárny charakter. Články môžu byť rôzneho rozsahu. V prípade krátkych správ, anotácií, alebo informácií o terénnych výskumoch je rozsah max. do jednej normostrany (A4). Pri hlavných článkoch a pôvodných prácach je optimálny rozsah 1 až 4 normostrany (A4). Príspevky treba posielať vo formáte word v slovenskom, alebo českom jazyku, bez zvýraznení a formátovania textu. Obrázky je treba zasielať osobitne (nie vnorené v texte!) vo formáte jpg, alebo tiff v čo možno v najlepšej kvalite. Pri obrázkoch je potrebné uviesť autora, alebo zdroj ich pôvodu. V prípade, že obsah článku je príliš veľký na mailovú správu, je potrebné zaslať ho prostredníctvom niektorého z ukladacích serverov (uložto.sk, úschovna.cz). 

Za jazykovú a obsahovú stránku zodpovedá autor, redakcia si však vyhradzuje právo upraviť príspevok podľa potreby. V prípade, že príspevok bude obsahovať terminologické, chronologické, alebo iné nepresnosti, môže redakcia príspevok vrátiť autorovi na korekciu, prípadne odmietnuť jeho publikovanie.
Zoznam použitej literatúry prikladať na záver textu, pokiaľ možno používať citáciu podľa pokynov na úpravu rukopisov AÚ SAV v Nitre.

Súbory a dokumenty na stiahnutie je potrebné zasielať v PDF formáte buď mailom, alebo cez ukladací server, v prípade väčšieho rozsahu. Obrazové dokumenty a filmy je treba uložiť na stránku You Tube a zaslať len odkaz na ich umiestnenie.

Všetky autorské práva sú vyhradené.

Príspevky posielať na adresu: redakcia@archeologiask.sk

Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3