Sloven?ina
English

Latén

Razba mincí v bratislavskom oppide patrí medzi špecifický jav keltského mincovníctva, ktorá nemá obdobu v celej Európe. Stretávame sa tu s prepracovaným systémom razby zlatých a strieborných mincí. Niekedy na konci 2. storočia pred Kr. nastali významné historické zmeny, ktoré ovplyvnili celý náš región. Ten je spojený s odchodom časti Bójov z  Čiech niekedy po vpáde Kimbrov a Teutónov v rokoch 120-113 pred Kr. Nie je síce vylúčené, že sa... viac >>

17.04.2017

Kelti, alebo Galovia - tak ich nazývali rímski historici, patria do západnej skupiny indoeurópskych kmeňov. Ich religiozita tak vykazuje mnohé podobnosti s náboženskými systémami iných indoeurópskych národov. Vďaka písomným prameňom antických autorov a početným včasnostredovekým dielam, v krajinách kde keltské etnikum prežívalo aj po rozpade ich civilizácie v mladšej dobe železnej, pomerne dobre poznáme ich duchovný svet.viac >>

10.01.2015
Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3