Sloven?ina
English

Halštat

Výšinné hradisko na návrší Molpír v katastri obce Smolenice (okr. Trnava), ktoré leží na východnom úpätí  Malých Karpát, patrí k najvý-znamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej) v stredo-európskej oblasti. Hoci lokalita bola osídlená aj v iných obdobiach praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku, najintenzívnejšie bola obývaná  práve v uvedenom období, teda v 7. a na začiatku 6.storočia pred Kr. viac >>

25.09.2014
Copyright © ArcheologiaSK 2024 Kontaktné informácieRedakčná radaZasielanie noviniek websolutions: ZOKA CMS: Typo3